Strona główna > Niektóre dokumenty rodzinne            Cierpliwości – niektóre pliki są duże i wymagają sporo czasu do załadowania.

Zaświadczenie Andrzeja v. Mauberg

od obywateli gub. wołyńskiej i kijowskiej – 1803 r.

INDYGENAT Andrzeja v. Mauberg z guberni Kijowskiej – 1804 r.

FPAMOTA Aleksandra v. Mauberg z guberni Czernihowskiej - 1846 r.

Грамота - tłumaczenie

 Грамота – opis pieczęci

Opis herbu MAUBERG

INDYGENAT Ignacego-Franciszka Dąbrowskiego z 1854 r.