Strona główna > Kronika

KRONIKA

Tu są odnotowywane różne ważniejsze wydarzenia z historii rodziny i nie tylko

ok. 1700

Przypuszczalny rok urodzenia Jana v. Mauberg, podpułkownika w armii Franciszka I Lotaryńskiego, króla Austrii i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Wg rodzinnego przekazu przodkowie Jana pochodzili z Kurlandii.

ok. 1730

Przypuszczalny rok urodzenia Józefa v. Mauberg, majora armii Leopolda II Habsburga, króla Austrii i przedostatniego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

Październik 1803

Andrzej v. Mauberg syn Józefa, wnuk Jana, uzyskuje od najznakomitszych obywateli guberni wołyńskiej i kijowskiej zaświadczenie, że: przybywszy z Państwa Cesarzowi Niemieckiemu podległego [Franciszka II Habsburga] do Kraiow przedtym Polskich, nayprzód w Woysku był Polskim służył, ... , Osiadłszy w Gubernij Wołyńskiej ..., upraszał nas o Zaświadczenie Szlachetnej swey Rodowitości, przeto My niżey podpisani przychilaiąc się do Żądania Jego będąc wiadomi o Szlachetney Familij Urodz Maubergów w Państwie Niemieckim będącey y że pomieniony Urodz Andrzey Mauberg Szczycący się Szlachetną Rodowitością Szlachetne życie prowadził y prowadzi, y za Szlachcica był miany y poczytany, ... ”.

Kwiecień 1804

Andrzej v. Mauberg syn Józefa, wnuk Jana, ojciec Józefa i Konstantego zostaje wpisany do czwartej części Szlacheckiej Księgi Rodowodowej Guberni Kijowskiej.

Marzec 1846

Aleksander v. Mauberg, syn Andrzeja, zostaje wpisany do trzeciej części Szlacheckiej Księgi Rodowodowej Guberni Czernihowskiej.

Wrzesień 1868

Urodziny Wacława-Ernesta v. Mauberg, syna Konstantego, wnuka Aleksandra.

1897

Ślub Wacława-Ernesta v. Mauberg z Marią-Ireną Zaniewską.

Lipiec 1920

Płk Wacław-Ernest v. Mauberg zostaje aresztowany w Groznym przez bolszewików.

Sierpień 1920

Konstanty v. Mauberg rozpoczyna ucieczkę do Polski z Groznego na Kaukazie.

Październik 1920

Konstanty v. Mauberg po 3 tys. km ucieczki z Kaukazu przedostaje się do Warszawy.

Czerwiec 1921

Płk Wacław-Ernest v. Mauberg umiera w Moskwie w Kożuchowskim obozie koncentracyjnym.

jesień 1921

Maria v. Mauberg, 40-to letnia wdowa po płk. Wacławie v. Mauberg, wydostaje się z Rosji do Polski. (*)

jesień 1930

Ślub Konstantego v. Mauberg i Ireny-Marii Dąbrowskiej.

Wrzesień 1933

Konstanty Mauberg obejmuje posadę w Towarzystwie SATURN na kopalni „Jowisz” w Zagłębiu.

Grudzień 1945

Konstanty i Irena v. Mauberg z synem Wacławem przenoszą się na „Ziemie Odzyskane” do Gliwic.

Wrzesień 1939

Wybuch II wojny światowej

13 grudzień 1981

Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce

15 grudzień 1981

Internowanie WM.

14 Lipiec 1982

Zwolnienie WM z internowania.

4 czerwiec 1989

W Polsce skończył się komunizm.

Maj 1990

Pierwsze wolne wybory samorządowe – WM wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gliwicach.

Wrzesień 1993

Inauguracja Wytwórni MALWA w nowej siedzibie.

 

 

(*) Oddaję tu hołd mej Babce, Marii z Zaniewskich v. Mauberg: gdy w październiku 1921 pojawiła się u swoich sióstr w Warszawie, ucie­kając do swego kraju i rodziny z ogarniętej rewolucyjnym wirem Rosji przed prześladowa­niem na jakie tam była narażona jako żona carskiego oficera i wysokiego urzędnika oraz matka ucznia szkoły kadetów i żołnierza armii białego generała Wrangla, zabrała ze sobą jedynie kilka naj­cenniejszych dla niej pamiątek osobistych. Wiedziona niezawodnym instynktem potrzeby ura­towania historii rodu, zabrała także teczkę z fotografiami i niektórymi dokumentami rodzinnymi Maubergów. Więcej zabrać nie zdołała. Nic więcej się nie uratowało. To dzięki tym nielicznym dokumentom mogłem odtworzyć ten fragment rodzinnej kroniki.

 

Powrót