Strona Główna > Niekt. Dokum. Rodzinne > Indygenat Andrzeja v. Mauberg z 11 kwietnia 1804 r.

 

Tłumaczenie z rosyjskiego

 

nr 1334

Dyplom szlachecki z Guberni Kijowskiej

 

przez Gubernialnego Marszałka Szlachty i Deputowanych Powiatów, zgromadzonych w celu sporządzenia Szlacheckiej Księgi Rodowodowej, dla szlachetnie urodzonego Andrzeja, syna Józefa, wnuka Iwana, ojcu i jego synom - Józefowi i Konstantemu Maubergom dany.

Na podstawie Aktu przez błogosławionej pamięci Imperatrycę Katarzynę Drugą w 1785 roku kwietnia 2-go dnia Rosyjskiej Szlachcie Najmiłościwiej nadanego i Manifestem Jego Imperatorskiej Mości 2-go kwietnia 1801 roku w mocy swojej potwierdzonego, rozpatrzywszy przedstawione przez szlachetnie urodzonego Andrzeja Mauberga o szlacheckim pochodzeniu jego dowody, uznaliśmy je za zgodne z przewidzianymi na to przepisami. W dopełnienie których, na mocy 80 punktu wspomnianego Aktu Nadania, on szlachetnie urodzony Andrzej Mauberg z rodem swoim został wpisany do czwartej części szlacheckiej księgi rodowodowej Guberni Kijowskiej, na dowód tego My Gubernialny Marszałek Szlachty i Deputowani Powiatów, w wykonaniu Najwyższej Jego Imperatorskiej Mości Woli, wydając to z przyłożeniem rąk naszych świadectwo, pieczęcią Kijowskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Deputackiego je zatwierdzamy. - Dane w Kijowie, kwietnia 11 dnia, 1804 roku. Na oryginale podpisali: Tajny Radca, Senator, Marszałek Szlachty Guberni Kijowskiej i Kawaler Andriej Kozłowskij, Deputowany Powiatu Kijowskiego Iwan Kont, Deputowany Powiatu Taraszczanskiego Iosif Kowalewskij, Deputowany Powiatu Siewierskiego Adam Straszynskij, Deputowany Powiatu Bogusławskiego Cezar Jaczewskij, Deputowany Powiatu Czerkasskiego Florian Sztejn, Deputowany Powiatu Wasilkowskiego Iosif Obuchowskij. Sekretarz Kijowskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Deputackiego  Foma Wasilewskij.

 (pieczęć)

 

 (Na odwrocie dokumentu niewyraźna notatka odręczna o treści): Dokument od Marszałka Szlachty Guberni Czernihowskiej dla ojca.

Kopia z rozkazu o (trzy wyrazy nieczytelne) Borzeński Ziemski Sąd

Powrót