Strona główna > Herb Mauberg

 

Domowi Urodzonych Maubergów Służący

Herb MAUBERG

 

 

Powinna bydź Tarcza na Dwie Części podzielona, z prawey

Strony Tarczy powinno bydź Skrzydło Orle, pod nim lilia taka

iak w Herbie Gozdawa zwanym, z lewey zaś Strony Tarczy

góra nad Którą gwiazda, a niżey takaż lilia iak y z prawey.

Na Hełmie nad Koroną Trzy Strusie pióra.