Strona główna > Niekt. dokum. rodzinne > Gramota – tłumaczenie

 

Tłumaczenie dokumentu  ГPAMOTA

 

Tłumaczenie z rosyjskiego

nr 841

(w ozdobnym nagłówku bordiury m.in.: symbol Mikołaja I - “N I”; na tle dwugłowego orła herb Czernihowa, poniżej herby miast powiatowych: Ostra, Borzni, Gorodni, Mglina, Krolewca, Nieżyna, Staroduba, Nowgoroda Siewierskiego, Głuchowa, Konotopa, Sosnicy, Suraża, Kozielca, Nowozibkowa).

Dyplom szlachecki

Guberni Czernihowskiej od Gubernialnego Marszałka Szlachty i Powiatowych Deputowanych Szlacheckich, zebranych dla ułożenia Szlacheckiej Księgi Rodowodowej, dany Szlachcicowi Sekretarzowi Kolegialnemu Aleksandrowi synowi Andrzeja Maubergowi.

Rozpatrzywszy, na podstawie Najmiłościwiej w 1785 roku kwietnia 21 dnia nadanego Szlachcie Rosyjskiej, a 1801 roku kwietnia 2 dnia Najwyżej zatwierdzonego Aktu, przedstawione przez niego P. Mauberga o szlacheckiej jego godności dowody, uznaliśmy za zgodne z przewidzianymi na to przepisami, w następstwie których, na mocy siedemdziesiątego dziewiątego artykułu ogłoszonego Aktu on i ród wprowadzony został do Szlacheckiej Księgi Rodowodowej Guberni Czernihowskiej, do trzeciej jej części. Na dowód czego my Marszałek Gubernialny i Deputowani, w wykonaniu Najwyższego Jego Imperatorskiej Mości przyzwolenia daliśmy mu ten Dyplom za podpisaniem naszym, potwierdziwszy owy pieczęcią Szlacheckiego Zgromadzenia Guberni Czernihowskiej marca 30-go dnia 1846 roku. Gubernialny Marszałek Szlachty, Szambelan, Radca Stanu i Kawaler Wasilij (nazwisko nieczytelne); Deputowany Szlachty Powiatu Konotopskiego Aleksandr Kostienieckij; Deputowany Szlachty Powiatu Czernihowskiego Sztabs-Kapitan Artylerii i Kawaler Aleksandr Maliwka; Deputowany Szlachty Powiatu Gorodnickiego Porucznik Aleksandr Lizogub; Deputowany Szlachty Powiatu Mglińskiego Andriej (nazwisko nieczytelne); Deputowany Szlachty Powiatu Kozieleckiego Nikołaj Baranowskij; Deputowany Szlachty Powiatu Krolewieckiego Daniił Zabielin; Deputowany Szlachty Powiatu Surażskiego Radca Tytularny Aleksandr (nazwisko nieczytelne); Sekretarz Szlachty Asesor Kolegialny Dmitrij (nazwisko nieczytelne).

Powrót