Strona główna > Felietony, Eseje, Myśli > Lata 2012-2016

 

[36] 2012.03.02     Żupy solne. W czasach zamierzchłych gdy Polska była królestwem, złoża soli były własnością króla. Jego Królewska Mość tylko nielicznym wybrańcom udzielał prawa do wydobycia i sprzedaży tego bogactwa. Był to olbrzymi przywilej, otrzymywany od monarchy za zasługi położone dla tronu lub…   

[37] 2012.03.07     Żupy solne II. Te osoby, które spodziewały się surowego ukarania trucicieli w głośnych, zniechęcających do naśladownictwa procesach, spotkał srogi zawód. Jak było do przewidzenia względy poza-sanitarne…

[38] 2012.11.28     Dwie populacje - dwa wierzenia. Już od przeszło dwóch lat jesteśmy świadkami procesu powstawania w Polsce dwóch, przeciwstawnie różnych wierzeń o prawdzie tragedii Katastrofy Smoleńskiej. Pierwsze wierzenie – oficjalne i prawomyślne…

[39] 2013.10.21     Wolność, Równość, Braterstwo. Te trzy szlachetne słowa były szczytnymi hasłami Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Stały się potem również oficjalną dewizą kolejnych Republik Francuskich, obowiązującą do dnia dzisiejszego, przestrzeganą i realizowaną…

[40] 2013.10.31     Wolność, Równość, Braterstwo... i Ekonomia. Wolność, Równość, Braterstwo. Od czasu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, te trzy szlachetne słowa stały się oficjalną dewizą kolejnych Republik Francuskich. Zafascynowały pokolenia Francuzów do tego stopnia, że wiele wskazuje…

[41] 2014.01.17     List otwarty do Pana Ministra Zdrowia. Mój dobry znajomy którego znam od tak dawna, że za jego wiarygodność mogę ręczyć, opowiedział mi następującą historię. Już 65 lat temu, niestety, obchodził swe osiemnaste urodziny, toteż…

[42] 2014.03.05     Rozważania o Majdanie. Przemiany, jakim podlega Ukraina od czasu uzyskania suwerenności w 1991 roku, poprzez Pomarańczową Rewolucję lat 2004/2005 oraz obecne wydarzenia które obserwujemy od jesieni 2013 roku…

[43] 2014.03.16     Kolonializm. Kolonializm, czyli posiadanie terenów zamorskich, daleko odległych od metropolii, urodził się niewątpliwie w Europie. Pozaeuropejskie kraje kolonialne były nieliczne. Europejskie państwa kolonialne to głównie Wielka Brytania

[44] 2014.05.01     Ukraińska Matematyka. Wyjaśnienie sytuacji, jaka zaistniała na Ukrainie i wokół niej, można przyrównać do próby rozwiązywania układu równań z wieloma niewiadomymi, przy niepełnej znajomości głównych parametrów. Taki układ…

[45] 2015.01.10     Zamorskie kolonie. Po każdej wiadomości medialnej o awanturze stadionowej, chuligańskiej rozróbce podczas Marszu Niepodległości 11 listopada, wynaturzeniach na Paradzie Wolności, połamanych nosach uczestników…

[46] 2015.02.07     Folwark Zwierzęcy w Roku 2015. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, mieszkało sobie w Afryce stado Antylop Gnu. Pasły się na stepie i wiodły spokojny żywot do czasu, gdy w sąsiedztwie zamieszkał…

[47] 2015.03.07     O woli politycznej (oraz jej braku). Rozwój, czyli różne procesy historycznych przeobrażeń w społeczeństwie zachodzą w wyniku t.zw. „woli politycznej” jego elit. Elitami w demokratycznym kraju są: a) – członkowie…

[48] 2015.11.15     Poprawność Polityczna. Ludzka cywilizacja na Ziemi jest tworem nader kruchym. Zarówno zagrożenia, jak i ich powody są liczne i mogą przychodzić z zupełnie nieoczekiwanej strony. Może to być, między innymi, na przykład…

[49] 2016.02.20     Stanisław August Poniatowski a Lech Wałęsa (2). Wraz z odzyskaniem dokumentów SB z t.zw. „szafy Kiszczaka”, wraca dyskusja o agenturalnej przeszłości prezydenta Lecha Wałęsy. We wszystkich krajowych mediach rozgorzała…

[50] 2016.03.30     CZY TO JUŻ KONIEC (naszego) ŚWIATA ? Współczesna wiedza astrofizyczna jest już na tyle zaawansowana, że potrafi przewidzieć kilka możliwych scenariuszy końca Układu Słonecznego i związanego z tym końca życia na Ziemi…

[51] 2016.09.28     Miałem sen... Miałem onegdaj piękny sen. Byłem w bliżej nieokreślonym miejscu – w jakimś środowisku, otoczeniu. Miejsce to musiało być wyjątkowe, gdyż czułem się w nim swojsko i bezpiecznie. Środowisko otaczało mnie jakby tysiącami…

[52] 2016.10.11     Plus c'est gros... Jacques Chirac, mer Paryża i późniejszy prezydent Republiki Francuskiej, znany był z niewyparzonego języka oraz przeróżnych bon mot’ów. W czasach, gdy był jeszcze merem Paryża

[53] 2016.10.26     Sztuka Wojenna Sun Zi, czyli Totalna Opozycja. Zasady Sztuki Wojennej Sun Zi były i są uniwersalne. Miały zastosowanie nie tylko w VI wieku p.n.e., gdy zostały po raz pierwszy opisane w chińskim dokumencie. Są w powszechnym użyciu…

[54] 2016.12.20     Teoria Spiskowa??? W dniu 19 grudnia 2016 roku długa lista ofiar terroru, jaki nasi goście, zaproszeni serdecznie acz bez niezbędnych konsultacji, do naszego europejskiego wspólnego domu przez Panią Kanclerz Niemiec…

[55] 2016.12.25     Opozycja Totalna. Każdy ma prawo do błędu, lecz jeżeli się z niego wycofa i przeprosi, należy mu go wybaczyć. Natomiast systemowe błędy, permanentne i trwałe, są już niewybaczalne. Dlatego właśnie, w wyborach parlamentarnych 2015 roku, rządząca dotąd w Polsce koalicja…

[56] 2016.12.28     Co wolno wojewodzie... Quod licet Iovi, non licet bovi. A po polsku: Co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie. A co wolno Posłowi RP? Na pewno więcej niż Zwykłemu Obywatelowi RP, gdyż…

[57] 2016.12.30     Wielka Pomyłka. Decyzja o próbie przemiany Europy w społeczeństwo wielokulturowe, jaką jednoosobowo podjęła Pani kanclerz Niemiec Angela Merkel – niech jej Allach wybaczy – poprzez zaproszenie szerokiego kręgu imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, okazała się kompletną katastrofą…

 

Powrót