Strona główna > Niektóre dokumenty rodzinne > Gramota - opis pieczęci

 

Prawa pieczęć dokumentu „ГРАМОТА” z 30 marca 1846 r.

 

Napis na otoku pieczęci:

ê  ОТЪ  ЧЕРНИГОВСКОЙ  ГУБЕРНІИ  ДЕПУТАТСКАГО

СОБРАНІЯ  О  РАЗБОРЂ  ПРАВЪ  И  ПРЕИМУЩЕСТВА

ДВОРЯНСТВА

 

 

Tłumaczenie napisu:

ê      od Zgromadzenia Delegatów Guberni Czernihowskiej dla rozpatrzenia praw i przywileju szlachectwa

 

 

 

Herby miast guberni czernihowskiej

 

- w lewej kolumnie:            wg dokumentu GRAMOTA

- w prawej kolumnie:          współczesna pisownia i widok wg danych z Internetu

 

 

Остер

 

 

Борзна

 

 

Городня

Мглин

 

Кролевец

 

Нежин

Стародуб

 

Чернигов

 

Новгород-Северский

Глухов

 

Конотоп

 

Сосница

Сураж

 

Козелец

 

Новозыбков

 

 

Powrót do początku strony