Strona główna > Felietony, Eseje, Przemyślenia Lata 2017-2018

 

[72] 2018.06.27   Chcę żyć w pokoju

Nie chodzi mi o zamieszkanie w jakimś na przykład „słonecznym pokoju”. Pragnę żyć w pokoju w moim kraju, wolny i bezpieczny od wszelkiego zamętu. Jako polskiemu obywatelowi, płacącemu podatki polskiemu skarbowi, mam prawo do takiego wymagania. A administracja państwa ma obowiązek zapewnić mi spełnienie mego pragnienia.

Bo to właśnie na administracji państwa spoczywają nader liczne obowiązki wobec swych obywateli. Między innymi musi ona zapewnić rozwój kraju, wzrost dobrobytu jego mieszkańców a przede wszystkim to, aby mogli żyć oni w pokoju i bezpieczeństwie.

Jak mam zatem traktować te wszystkie siły i czynniki, zmuszające administrację państwa do innych, jałowych działań i gaszenia doraźnych pożarów? Odciągających ją od spełniania jej podstawowych obowiązków wobec mnie i całej reszty obywateli kraju w którym mieszkam? Traktuję je jako siły i czynniki ewidentnie obce, dywersyjne i wrogie mnie, memu krajowi i tej przytłaczającej większości jego mieszkańców, którzy podobnie jak ja, także pragną żyć w pokoju i bezpieczeństwie.

Przykładów działania takich sił obcych, jest na świecie wiele. Pierwszym, który się nasuwa, jest inwazja t.zw. uchodźców na Europę. Są to w przytłaczającej większości młodzi osobnicy rodzaju męskiego, pełni sił i złudnych roszczeń, przybywający tu nie z powodu zagrożenia ich życia, lecz wręcz odwrotnie – dla prowadzenia tu życia bez pracy na cudzy koszt. Nie mają zamiaru integrować się ze społeczeństwem, do którego przybyli. Niektórzy z nich przybyli tu z wrogimi intencjami – deklarują wprost wrogość wobec tubylców i wolę wprowadzenia tu swych praw i reguł współżycia. Są także i tacy, którzy przybyli z wyraźnym poleceniem siania terroru i zabicia jak największej ilości niewiernych. Tak duża ilość tych przybyszy stwarza w Europie nową sytuację, która zaczyna zagrażać cywilizacji i wręcz bytowi miejscowych tubylców – Europejczyków.

Ciekaw jestem, jak daleko będą musiały posunąć się różne ekscesy, aby potulni europejscy tubylcy przenieśli swą troskę z przybyszy na samych siebie ??

 

Komentarze

Usps Tracking

I have read through your blog, your blog is very or very detailed it, thank you for sharing, I hope to read more of this good blog. 

color switch

Usps Tracking 29.06.2018, 09:13

Wacław Mauberg

Thank you very much for your good opinion. I will continue the discussion on various matters.

Wacław Mauberg 29.06.2018, 13:40

 

Masz uwagi ? – Napisz

 

Powrót