Strona główna > Felietony, Eseje, Przemyślenia Lata 2017-2018

 

[68] 2018.02.16   Refleksje szarego obywatela RP

Rzecz się stała niesłychana… Nie, to nie będzie o tym, co się stało w gaju, na łączce przy ruczaju… To będzie o tu i teraz. Stała się bowiem rzecz dotychczas niewyobrażalna! Stał się cud! Doczekaliśmy się, że w naszym kraju zaczyna być normalnie, gdyż:

- Najwyższe władze naszego kraju bronią na forum międzynarodowym bezpieczeństwa Polaków i godnej pozycji Polski na świecie,

- Prezydent RP zajmuje się Polską! Podróżuje po całym świecie, by tłumaczyć przywódcom Unii Europejskiej oraz szefom rządów ościennych krajów nasze racje stanu, łagodząc istniejące napięcia,

- Prezes Rady Ministrów pracuje wyjątkowo ciężko i niezmordowanie. Ma pomysł na Polskę, rządzi skutecznie w kraju, wymaga od swych ministrów rzetelnej pracy, jeździ po kraju, sprawdza pracę ministrów. Współdziała z Prezydentem, także podróżując po całym świecie, by promować Polskę i tłumaczyć wszystkim naszą rację stanu,

- Ministrowie zmienili styl pracy i skutecznie rozwiązują problemy swych resortów z pożytkiem dla Polski i Polaków. Już nie zajmują się zawieraniem szemranych interesów z oligarchami w lokalach gastronomicznych,

- Rząd pracuje z myślą o bezpieczeństwie i podniesieniu dobrobytu swych obywateli,

- Bezrobocie zmalało do niewyobrażalnego dotąd poziomu. W grudniu 2017 wynosiło już tylko 6,6%,

- Trybunał Konstytucyjny wykonuje swe obowiązki nie zajmując się już polityką,

- Podatki zasilają Skarb Państwa, zamiast kieszenie aferzystów,

- Wzrost gospodarczy rośnie. W IV kwartale 2017 roku PKB przekroczył już 5%. Dało to Polsce miejsce w ścisłej czołówce światowej. Tempem rozwoju zaczęliśmy dorównywać azjatyckim tygrysom,

- Komisje parlamentarne pracują wydajnie, aby usunąć krzywdy ludzkie i przywrócić sprawiedliwość,

- Złodzieje zostają osądzeni i siedzą za kratami,

- Mąciciele porządku publicznego są przywoływani do porządku,

- Parlament zaczyna pracować coraz sprawniej,

- Już 50% Polaków jest zadowolonych ze swego kraju!

- Większość trybików w naszym kraju zaczęła wskakiwać na swoje właściwe miejsce, dzięki czemu machina Państwa zaczyna kręcić się coraz sprawniej pokazując społeczeństwu i światu, że to, co dotychczas było niemożliwe, staje się rzeczywistością. Że Polska nie jest już krajem teoretycznym, lecz państwem prawa, prawdziwą demokracją parlamentarną,

Jakaż to radość i satysfakcja dla zwykłych obywateli RP !!!

Jak się naprawia kraj? Bardzo prosto. Trzeba tak niewiele. Wystarczy, aby władza znalazła się w rękach ludzi, którzy:

- są uczciwi

- są fachowcami w zarządzaniu

- nie pozwalają okradać ani Skarbu Państwa, ani swych obywateli.

Nie wszystko, niestety, jest tak różowe. Pozostaje jeszcze ciemna plama. To nasza żałosna opozycja parlamentarna. Wprawdzie staje się już jakby nieco bardziej utemperowana, ale daleko jej jeszcze do szlachetnego poziomu opozycji konstruktywnej. Gdyby tak zechciała być choć trochę patriotyczna, choć nieco dorosła i kulturalna, a jej członkowie zechcieli zachowywać się jak osoby przynajmniej z lekka tylko ucywilizowane, odpowiedzialne za swój kraj i wierne swej przysiędze poselskiej !

W gruncie rzeczy są to jednak tylko uciążliwe drobiazgi. Wszak opozycja zapowiedziała, że będzie totalna. Niczego innego nie można się więc po niej spodziewać. Na Wschodzie w takich przypadkach mówią: "Psy szczekają, a karawana jedzie dalej", albo "Twoja mowa jest jak brzęczenie much". I nasza karawana rzeczywiście jedzie sobie spokojnie dalej!

Komentarze

Grzegorz Woś

www.wasze-opinie.pl

Grzegorz Woś 27.02.2018, 12:46

Wacław Mauberg

Bardzo ciekawe!

Wacław Mauberg 27.02.2018, 17:28

 

Masz uwagi ? – Napisz

 

Powrót