Strona główna > Felietony, Eseje, Przemyślenia Lata 2012-2016

 

[56] 2016.12.28    Co wolno wojewodzie...

Quod licet Iovi, non licet bovi. A po polsku: Co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie.

A co wolno Posłowi RP? Na pewno więcej niż Zwykłemu Obywatelowi RP, gdyż:

Zwykłemu Obywatelowi RP przede wszystkim nie wolno działać na szkodę swego kraju, bo zaraz zostałby natychmiast oskarżony i skazany na surową karę więzienia za przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z któregoś z artykułów 127 – 139 Kodeksu Karnego.

Oprócz tego, Zwykłemu Obywatelowi RP nie wolno jeździć bezpłatnie środkami publicznego transportu zbiorowego, nie nabywa immunitetu i przywileju nietykalności, nie ma prawa do wszechstronnej pomocy ze strony organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Nie może być także bezpłatnie zakwaterowany w Domu Poselskim ani posiadać uposażenia poselskiego w wysokości 9 892,30 zł brutto, ani dodatku funkcyjnego do uposażenia w maksymalnej wysokości 35% uposażenia, ani diety poselskiej wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25% uposażenia (2 473,08 zł), ani ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biura poselskiego w wysokości 12 150 zł miesięcznie. Nie wolno mu także korzystać z długiej listy przywilejów, gwarantowanych posłom w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Przytoczone wyżej zakazane czynności, wymienione w artykułach 127 – 139 KK, karalne w przypadku gdy dotyczą Zwykłych Obywateli RP, nie dotyczą oczywiście posłów grupy „Totalnej Opozycji”. Oni posiadają wszystkie prawa i przywileje poselskie. Korzystają z nich szeroko i bezkarnie, łącznie z tymi, zakazanymi dla wszystkich obywateli RP przez artykuły 127 – 139 Kodeksu Karnego oraz zapewne także i niektóre z tych, zakazanych przez artykuły Kodeksu Wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Bo czym jest próba sparaliżowania pracy Sejmu, jak nie ewidentnym sabotażem antypolskim? Gorzej, bo wykonywanym przez polskich obywateli przeciwko Polskiemu Państwu.

A jakie są obowiązki Posła RP? Na pewno są również większe, niż obowiązki Zwykłego Obywatela RP, gdyż:

Poseł RP ma obowiązek reprezentować i troszczyć się o interesy całej Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż jest przedstawicielem Narodu (art. 104 ust. 1 Konstytucji) i nie wiążą go instrukcje wyborców. Nie jest więc przedstawicielem partii, z listy której został wybrany. Jako przedstawiciela Narodu, obowiązuje go lojalność wobec interesów Narodu jako całości, a nie jedynie wobec swej partii lub regionu. Ma więc obowiązek dbać o realizację i wspieranie tych inicjatyw, które wzmacniają siłę, stabilność, rozwój, autorytet, znaczenie, godność i obronność swego kraju i swego Narodu.

Posłowie „Totalnej Opozycji” wyobrażają sobie zapewne, że są równi wojewodzie z tytułowego przysłowia i że wolno im wszystko. Nie zdają sobie chyba sprawy z tego, że w długiej historii Rzeczypospolitej także i wojewodowie byli pociągani do odpowiedzialności, jeżeli odważyli się być zdrajcami Narodu.

Wzywam więc wszystkich patriotów którzy chcą mieszkać w Polsce spokojnej, europejskiej, rozwijającej się gospodarczo i coraz bardziej zasobnej, do przywołania wichrzycielskich posłów do porządku. Do powszechnego potępienia aktualnie trwającej próby rokoszu w Sejmie. Do stanowczego przeciwstawienia się okupacji Sali Obrad Plenarnych, tej antynarodowej dywersji wobec najwyższej polskiej instytucji ładu parlamentarnego. Do wymagania, aby posłowie byli patriotami polskimi, a nie pasjonatami swych ambicji kiepskiego teatru marionetek, pociąganych przez sznurki niewiadomego pochodzenia.

 

Masz uwagi ? – Napisz

 

Powrót