Strona główna > Felietony, Eseje, Przemyślenia Lata 2012-2016

 

[52] 2016.10.11    Plus c'est gros...

Jacques Chirac, mer Paryża i późniejszy prezydent Republiki Francuskiej, znany był z niewyparzonego języka oraz przeróżnych bon mot’ów.

W czasach, gdy był jeszcze merem Paryża, w jednej z rozmów z dziennikarzami transmitowanej przez telewizję francuską, charakteryzując mijającą się z prawdą retorykę polityczną Georges’a Marchais, ówczesnego przywódcy francuskiej partii komunistycznej, użył powiedzenia: „Plus c’est gros, mieux ça passe” – „Im to jest większe, tym lepiej przechodzi”. Jak wytłumaczył, powiedzenie to pochodzi z jego rodzinnych stron, a stanowi rubaszną aluzję do tego, co odbywa się w miejscu, do którego król chodzi piechotą. Miał tu na myśli ten znany fakt psychologiczny, że paradoksalnie, im większe kłamstwo, tym łatwiej ono przechodzi, gdyż przecież trudno jest przypuścić, aby to mogło być kłamstwem. Normalni, pełni dobrej wiary i bezkrytyczni słuchacze kłamstw rozumują bowiem podświadomie w taki sposób: jest przecież niemożliwe, aby to stwierdzenie, wygłoszone przez tak poważną, eminentną postać i z taką pewnością siebie, mogło być kłamstwem.

Georges Marchais miał zwyczaj, aby w prowadzonych z oponentami, telewizyjnych (i nie tylko) dyskusjach politycznych, na poparcie swych argumentów cytować natychmiast z pamięci dziesiątki rozlicznych danych statystycznych. Po ich sprawdzeniu, okazywały się one w większości albo fałszywe, albo w ogóle nie istniejące. Następnego dnia adwersarze publikowali protest i sprostowanie, ale było już za późno: korzystne wrażenie o Georges Marchais jako kompetentnym, dysponującym wielorakimi informacjami polityku, poszło już świat i zagnieździło się w umysłach widzów. W rzeczywistości Georges Marchais łgał jak z nut.

Zasada „Plus c’est gros, mieux ça passe” nie jest współczesnym odkryciem.

Zasadą „Plus c’est gros, mieux ça passe” posługiwał się notorycznie z jak najlepszym skutkiem Joseph Goebbels, hitlerowski minister propagandy.

Zasada „Plus c’est gros, mieux ça passe” była podstawowym narzędziem propagandy bolszewickiej. Była także powszechnie stosowana przez reżimy totalitarne. Tak komunistyczne, jak i nazistowskie.

Zasadę „Plus c’est gros, mieux ça passe” dyplomacja dzisiejszej Rosji postkomunistycznej odziedziczyła po Rosji Sowieckiej. Doprowadziła ją do szczytu perfekcji i stosuje ją systematycznie nadal z doskonałym skutkiem.

Zasada „Plus c’est gros, mieux ça passe” stosowana jest także aktualnie w Polsce. Widać wyraźnie, że jest ona podstawową metodą i zasadniczym składnikiem propagandy stosowanej w totalnej opozycji, zapowiedzianej przez ugrupowania, odsunięte przez naród od władzy w wyborach parlamentarnych 2015 roku.

 

Masz uwagi ? – Napisz

 

Powrót